Versjonshistorikk 2005


Versjonshistorikk for Easy CMS - 2005

[ Versjonshistorikk 2010 ]
[ Versjonshistorikk 2009 ]
[ Versjonshistorikk 2008 ]
[ Versjonshistorikk 2007 ]
[ Versjonshistorikk 2006 ]
[ Versjonshistorikk 2005 ]
[ Versjonshistorikk 2004 ]

- Utbedring av feil
+ Ny funksjonalitet
* Forbedring av eksisterende funksjonalitet

3 Desember 2005, v1.2.9.6

+ TinyMCE WYSIWYG oppdatert mot siste versjon v2.0.1, endringslogg.
- Administrasjon er korrekturlest for orddeling.
- Stavekontroll overhalt i alle editorer, Xinha har derimot problemer med ÆØÅ på enkelte Linux installasjoner.

28 November 2005, v1.2.9.5.1.1

+ Xinha WYSIWYG oppdatert mot SVN pr 28 november 2005, versjonslogg.
- Alle WYSIWYG kjører nå nyeste versjoner

17 November 2005, v1.2.9.5.1

+ Ny funksjonalitet for galleri templates, mulighet for å definere egen CSS fil. Gitt at siden er utviklet i CSS-design åpner dette opp for gallerier med totalt annerledes design. Eks kan websiden ha hvit bakgrunn, mens et bildegalleri gjør hele siden med sort bakgrunn. Dette er en ønsket funksjon av flere brukere.

14 November 2005, v1.2.9.5

- Opplastning av fil med samme navn som eksisterende fil overskrev den eksisterende, bug som ble introdusert i v1.2.x serien
- Opplastning av bilde med samme navn som eksisterende bilde overskrev eksisterende bilde, bug som ble introdusert i v1.2.x serien
7 November 2005, v1.2.9.4

* WYSIWYG editor TinyMCE er oppgradert til v2.0RC4, les versjonshistorikk her.

2 November 2005, v1.2.9.3

* Ny galleritemplate 3, NextPrev med 1-n knapper pr bilde + neste og forrige knapper, CSS styrt.
* Ny galleritemplate 4, NextPrev som thumbnails av det store bildet.

30 Oktober 2005, v1.2.9.2

* WYSIWYG Xinha, oppdatert mot SVN av 30 Oktober 2005, versjonslogg.
* Administrasjon, Javascript og CSS levert med PHP sendes nå fra server med korrekte cache headere slik at de oppfører seg identisk med *.js og *.css filer. Webservermiljø med PHP >= v4.4 leveres også med Etag, slik at en request etter identisk fil vil resultere i en 304 respons.
* Administrasjon, sider hvor innhold ofte er likt leveres med Etag slik at man ikke behøver fysisk laste ned identisk innhold fra serveren. Optimal trafikk over nettverket gir deg maksimal responstid i Easy CMS. Merk at grunnet en bug i IE vil Etag funksjonalitet kombinert med gZip kompresjon ikke fungere, da IE ignorerer Etag ved bruk av gZip.
* Nytt hjelpesystem på plass, trykk på F1 for å fremkalle hjelp-panelet

26 Oktober 2005, v1.2.9.1

* Kalenderfunksjonalitet i admin byttet fra popupvindu til DHTML kalender

22 Oktober 2005, v1.2.9

+ Kontekst-menyer er nå integrert i administrasjonen, høyreklikk på ikoner og bilder for ekstra funksjonalitet.
* WYSIWYG editor FCKeditor er oppgradert til v2.1.1, versjonshistorikk fra forrige versjon
+ Administrasjon, dato for sist innlogging lagres nå på brukere slik at man har bedre kontroll på hvem som bruker systemet.
+ Administrasjon, publisering/ egenskaper, nytt valg for oppset av WYSIWYG editorer, fjerning av skrifttype relaterte funksjoner. At man ikke får tilgang til å velge skrifttyper fra WYSIWYG.

20 September 2005, v1.2.8.4

* Administrasjon, javascript filer er slått sammen til en fil. Dette betyr at det er færre kall mot server som medfører raskere lasting.
* Administrasjon, flere ikoner er lagt over som "CSS Sprites", en terminologi definert av Dave Shea i en artikkel på A List Apart (ALA). Resultatet er færre kall mot server som medfører raskere lasting.

20 September 2005, v1.2.8.3

- WYSIWYG editor HtmlArea v3.0 RC2 er nå faset ut og fjernet fra systemet, default editor er nå TinyMCE

14 Oktober 2005, v1.2.8.2

* WYSIWYG editor FCKeditor er oppgradert til v2.1, versjonshistorikk fra forrige versjon

4 Oktober 2005, v1.2.8.1

* WYSIWYG editor TinyMCE er oppgradert til v2.0RC3, les versjonshistorikk her.
* WYSIWYG editor TinyMCE er konfigurert med TinyMCE compressor

20 September 2005, v1.2.8

+ Ny standard galleritemplate, 03. Et stort bilde pr side
* Menyklassen genererer kan nå generere 100% korrekt markup for nested UL menyer, selv når bare aktiv sub vises. Alle moduser er html/xhtml validerende nå.
- Aggresiv opprydding i HTML koden fjernet alle ankere, nå fjernes bare tomme linker (a href*)
* WYSIWYG editor Xinha er oppdatert mot SVN, gjeldende versjon pr 20 September 2005, versjonslogg.

15 September 2005, v1.2.7.3

* WYSIWYG editor TinyMCE er oppgradert til v2.0RC2, les versjonshistorikk her.

7 September 2005, v1.2.7.2

* WYSIWYG editor TinyMCE er oppgradert til v2.0RC1, les versjonshistorikk her.

6 September 2005, v1.2.7.1


+ SEO, -title- taggen kan nå settes på alle WYSIWYG sider, man kan prefixe og suffixe generering av tag samt overstyre sider som ikke har definert HTML tittel.

24 August 2005, v1.2.7

* SEO, Søkemotorvennlige linker, justert skilletegnet _ til - som skilletegn da dette dramatisk forbedrer effekt i søkemotorer.

24 August 2005, v1.2.6

- Nyhetssider og gallerisider trenger ikke lenger &mode=news eller &mode=gallery for å fungere.
+ Mini-news, nyhetssider har nå en ekstra template for bruk i eks. marg på siden.

24 August 2005, v1.2.5

+ Lagt til info om hvor store filer systemet tillater å ta imot i henhold til PHP konfigurasjon på opplastningssider for bilder og filer.
- Egenskaper er nå aktivert for kategorier
+ Puls, WYSIWYG sider i admin sender nå en puls tilbake til webserveren slik at ikke automatisk blir logget ut etter 20 minutter med inaktivitet, for dem som bruker lang tid å redigere en webside betyr dette at man ikke mister arbeidet sitt da man automatisk blir logget ut etter 20 minutter.
- Om en startside var en deaktivert kategori ble ikke undermeny generert som forventet
- mysql_real_escape_string() patch for endre PHP installasjoner

18 August 2005, v1.2.4


+ Ny funksjonalitet, Meny overskrifter. Man kan nå sette inn et nytt stildefinert element i menyen, dette åpner opp for flere muligheter hva gjelder kompliserte menyer.
* Menyklassen har nå innebygd funksjonalitet for å legge til ? når det eksisterer ekstra parametre til URL.
- Om det var definert ekstra parametre for %%linkURL%% i meny template, ble dette feil for en link da denne også fikk på seg parametrene. Systemet er nå ombygd slik at ekstra parametre legges til i egen variabel i template, dette fikset også problemet over.
* Gallerifunksjon, tomme parametre vises ikke lenger i URL, eks "sort=&page=&limit=5" blit nå "limit=5"
- Gallerifunksjon, når man blar i gallerisider mistet menyen oversikt over hvilken submeny som var aktiv
+ Nytt default bildegalleri, nr. 03. 1 bilde pr side uten mulighet for å klikke for stort bilde.
+ Gallerifunksjon, template styrer nå om originalbilde lagres som backup
+ Gallerifunksjon, visningsmoduser. POP / INLINE / NOLINK. Pop åpner link i nytt vindu, inline i samme vindu og nolink kan ikke forstørres (eller klikkes på).

26 Juli 2005, v1.2.3

+ Ny funksjonalitet, referansegalleri. Lag bildegallerier hvor du kan fordele bildene i forskjellige kategorier, hovedkategorier og underkategorier. Systemet er også template-/ CSS-designet som galleriene slik at du har 100% kontroll over hele systemet.

24 Juli 2005, v1.2.2


* Utvidet dokumentasjon i integrasjonsfil for Easy CMS, index.php
* Ombygget konfigurasjon for menyklassen, flestepart av innstillinger settes nå i en å samme parameterstreng, fremfor tidligere en rekke variabler. I tillegg er det lagt til dokumentasjon og eksempel på bruk av funksjonene
+ Galleri, man kan nå definere egen undertekst til bildene når de åpnes i nytt vindu

20 Juli 2005, v1.2.1

- Oppgradert Xinha mot SVN, 20 Juli 2005, versjonslogg.
+ Bygd inn XHTML støtte i alle frontend klasser, Easy CMS genererer etter ønske validerende XHTML
+ Lagt til NO språkfiler for Xinha plugins (Changeset [271], [276] )
+ Meny klassen utvidet, man kan manipulere alle flettefelter fra templatefil. Eks kan man kjøre strtoupper() på alle navn slik at alle linker blir versaler.
- WYSIWYG editor, FCKeditor. Oppdatert til v2.0, versjonshitorikk fra forrige versjon
* WYSIWYG editor, FCKeditor. Tilpasset editormeny samt aktivert mesteparten av FCKeditor funksjonaliteten.
* WYSIWYG editor, FCKeditor. Template og Style funksjonalitet aktiveres ved å ta ibruk XML filene som ligger i rot sammen med de andre template filer, hver enkelt installasjon kan nå enkelt tilpasses av webmaster mot det enkelte design

12 Mai 2005, v1.2

- Offisiell versjon
* Oppgradert FCKeditor til v2.0 FC, versjonshistorikk fra forrige versjon
* Oppgradert Xinha mot SVN, 12 Mai 2005, versjonslogg.
- Sett inn bildepopup, når det bare fantes et bildet, ble radioknappene satt på venstre siden mens bildet kom i midten

1 Mai 2005, v1.1.5

- Rettet bug i stavekontrollplugin for Xinha når man stavekontrollerere tomt dokument. (Ticket #204)
- Lagt til NO språkfiler for Xinha plugins (Tickets #217, #215, #214, #210)

26 April 2005, v1.1.4

* Alle integrasjonsfiler er flyttet i egen mappe, dette forenkler arbeidet med oppgraderinger etc av Easy CMS da man enkelt kan skille filer som er redigerbare med dem som ikke er det.
+ Xinha experimental, ny link funksjon lar deg enkelt linke eksisterende sider fra CMS
- Xinha experimental, sett inn bilde funksjonalitet på plass
- Xinha experimental, sett inn popup bilde funksjonalitet på plass
- Xinha experimental, sett inn link funksjonalitet på plass
* WYSIWYG oppdatering, TinyMCE er oppgradert til v1.44 RC2
* Lagt til valg for hvilke funksjoner de forskjellige editorer skal benytte seg av under egenskaper

25 April 2005, v1.1.3

+ Ny WYSIWYG editor, Xinha-Nightly. Lagt til siste CVS versjon av editoren slik at ny funksjonalitet kan integreres mens Xinha nærmer seg første offisielle versjon
- Endret variabler fra settings.inc til mer intuitive variabler, samt litt opprydding i settings.inc filen.
- Ny redigeringsmodus, ingen WYSIWYG. Et rent tekstredigeringsvindu for dem som eks. klargjør HTML koden i andre programmer.

10 April 2005, v1.1.1

+ Ny WYSIWYG editor, Xinha. Denne skal etter hvert fase ut htmlAre v3.0 da den ikke lenger er i utvikling.

27 Mars 2005, v1.1

+ Søkemotorvennlige linker, Easy CMS koder nå om menyen til .html linker fremfor ?id= etc linker.
+ Meta tagger legges nå inn på de forskjellige sidene
+ Ny WYSIWYG editor, FCKeditor. Velges fra innstillinger
+ Ny WYSIWYG editor, tinyMCE. Velges fra innstillinger
+ Meny viser submeny på upubliserte menyer, om de blir direkte valgt.
+ Meny, avansert filtermulighet for å administrere eks. flere språk fra admin til siden. Inkludere og ekskludere menyelementer bassert på filter.

15 Mars 2005, v1.0.3b

* Opprydding i kildekode og admin filer.
* Nyhetsklasse validerer nå IMG tagger og legger til ALT tagger om det mangler.

13 Mars 2005, v1.0.3

+ WYSIWYG editor, HtmlArea v3.0 er nå oppgradert til siste CVS versjon, v1.97
+ WYSIWYG editor, man kan nå legge til nye bilder fra sett inn bilde menyen. I tillegg kan man overstryre dimensjonene på hva bildet skal skalleres til direkte fra vinduet.
- Intranetfunksjonalitet er deaktivert i standardversjon, man slipper nå å velge adgangsnivå for sider man publiserer ettersom det ikke har noen påvirkning for siden
* Nyhets klassen er utvidet med mer fleksibilitet, flere funksjoner for template
* Intranetfunksjonalitet er deaktivert i standardversjon, man slipper nå å velge adgangsnivå for sider man publiserer ettersom det ikke har noen påvirkning for siden
* Bilde opplastningsklassen etterlot seg stort bilde om liten thumbnail genererte en feil
- Popup kalender fungerte ikke i Mozilla
* Ny operativsystem- og nettleser- sjekk på hovedsiden informerer om kompabilitetsproblemer, eks. Mac og IE eller PC og Opera som medfører at HtmlArea ikke fungerer.
* Lagt inn luft mellom input bokser for Opera, så ikke så pent ut på eks. loggin siden.
* Det er bare Internett Explorer som liker tabeller med 100% høyde, auto er nå satt for andre en IE. Venstremarg fyllte heller ikke hele skjermen i andre nettlesere en IE grunnet dette.

15 Februar 2005, v1.0.2

- Opplastning av bilder / filer følger nå dynamisk maks størrelse definert i php.ini. Filopplastningsklasse var tidligere default låst til 2M selv om php.ini var på eks. 5M
- safe_mode sjekk var ikke boolean, altså ble en safe_mode=off tolket som noe, ergo 1.
* Gallery klassen er utvidet til å støtte andre tabeller, til bruk for custom funksjonalitet pr kundebasis
* Nyhets klassen er utvidet til å støtte andre tabeller, til bruk for custom funksjonalitet pr kundebasis
- Utvidet systemsjekk på logginside i admin rapporter evt systemfeil - sjekker nå også skriverettigheter til mappene
+ Man kan nå laste opp bilder fra sett inn bilde menyen i WYSIWYG

2 Januar 2005, v1.0.1

+ PHP Safemode støtte for ImageMagick
+ functions.menu utvidet med mulighet for seperasjon av submenyer i egne variabler for template, dette betyr i praksis at man kan ha undermenyer et helt annet sted på siden om ønskelig. (ref #041111.1)
* include path kan globaliseres for inkludering av ECMS filer fra undermapper (ref #041111.2)
* Gallery klassen system fikset for bildetekster som inneholder ".
+ Nyhetssider kan inneholder forskjellige templatefiler, settes ved egenskaper på nyhetssiden.

Kampanjetilbud

Gå ikke glipp av kampanjetilbud og nyheter for Easy CMS. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert!

Easy CMS nyhetsbrevet
Kampanjetilbud

Din e-post adresse

Versjon

Siste versjon av Easy CMS er v1.8.9, sist oppdatert 22 Desember 2015. Se versjonslogg for mer informasjon.

Content