Versjonshistorikk 2009


Versjonshistorikk for Easy CMS

17 September 2009, v1.6.1

+ ny function for front, ecms_cp1252_to_htmlentities(). Koder om spesielle tegn som gir valideringsfeil.

+ Ny modul, Events. Genial løsning for å håndtere en liste over ting som skjer. Systemet lar deg kategorisere og datostyre alle oppføringene.

+ Ny modul, Files/Filarkiv. Enkel håndtering av filer for nedlasting av kunder. Grupper og oppdater filene enkelt.

1 September 2009, v1.6

- WYSIWYG, innhold i tabell celler er nå default valign top, og align left.

- TinyMCE, tabellegenskaper manglet oversettelse for 'caption', som medførte at popup vindu ikke fikk korrekt størrelse.

+ Nyheter genererer nå meta beskrivelse, nøkkelord og robots tagger korrekt.

- Sortering av meny, om to eller flere underkategorier var åpne ble sorteringen gjordt i feil kategori.

+ TinyMCE, enkelte parametre i INIT kan nå overstyres fra settings.inc

+ Nyheter genererer nå automatisk meta beskrivelse og nøkkelord

17 August 2009, v1.5.5

- Admin brukere kunne ikke redigeres.

+ Dynamisk skallering av bilder, tilgjengelig for utviklere.

* Nyhetsredigering, tidsstyring er skjult om man ikke bruker det.

* TinyMCE WYSIWYG, tabell funksjon. Sett inn rad etter, kopierer nå også eventuelle klasser fra raden du setter inn fra.

* TinyMCE WYSIWYG, link funksjon. Tremeny lister nå korrekt nivå 3, i tilegg grupperes nyheter under egen node.

+ Kategoriegenskaper, menyen kan nå emulere første side i kategorien.

+ Kategoriegenskaper, menyen kan skjule første side i kategorien.

+ Kategoriegenskaper, menytittel kan settes til versaler.

+ Nyheter, utvidet forfatter funksjonalitet. Man kan velge brukere fra admin, og derfor åpne opp for flere detaljer på forfatteren for bruk i template.

+ Nyheter har fått stikktittel.

+ Nyheter, streng redigering, har nå også alt bildetekst.

* Kommentarer, CSS. Fjernet border og høyde i default css for å beholde original funksjonalitet for submit knapp.

* Bildegallerier, Lightbox slideshow. Startet automatisk, nå må det startes manuellt.

* Meta tags, tittel blir nå strippet for evt. html-tagger.

+ Meny, ved bruk av $GLOBALS['ecms_menu_output_to_string_seperate_elements_order'] parameteret ble <CMSmenuGroup> oversett i visse konfigurasjoner.

+ Ny statistikkfunksjonalitet, save_view() og get_views(). Lager oversikt over alle besøkte sider for bruk til webmaster. Eksempel bruk, mest leste artikler siste 24 timer.

- Cryptographp, produserte CAPTCHA bilde sti som inneholdt ugyldige tegn i visse konfigurasjoner.

1 Mai 2009, v1.5.2

+ News, flere dynamiske flettefelter for template. %%thumb_src%%, %%thumb-x[+-X]%%, %%thumb-y[+-X]%%, , %%thumb[yX]%%

* WYSIWYG, sett inn bilde, hSpace dafaults til 0.

* Begrensning for minste bilde øket, man kan nå ha større minstebilder. WYSIWYG, sett inn bilde, bilder forminskes for ikke å sprenge vindu etter behov.

- Responsskjema, manglet oversettelse for melding.

- Bildegalleri, genererte dobbel & og viste ikke neste side i noen konfigurasjoner.

+ Ny link parser. Fremfor å lenke til url, lenker man til {ID} og Easy CMS kalkulerer automatisk korrekt URL. Om du endrer navn eller path på side oppdateres derfor lenker automatisk.

- $globals['ecms_menu_output_to_string_seperate_elements'] genererte ikke meny korrekt i følgende konfigurasjoner, "main-subsubsub-" og "main-subsubsub-subsub"

+ jQuery lagt til i kompabilitetsmodus + flere jQuery kompponenter tilpasset kompabilitetsmodus.

* Xinha WYSIWYG fjernet fra Easy CMS, alle referanser og filer tilhørende denne editor er terminert.

29 Mars 2009, v1.5.1

- Bildegallerier, neste forrige side funksjonalitet feilet med & mellom visse parametre, som resulterte i at side 2,3 etc ikke fungerte.

- Høyreklikk-kontekstmenyen dukket opp feil på skjermen i IE grunnet en nettleser bug, denne er nå korrigert for.

- WYSIWYG editor, sett inn lenke tremeny fungerer nå i 3 nivåer som forventet. Sortering er identisk med meny, bortsett fra nyheter smo sorteres alfabetisk.

* Admin, se på bilder. Nedtrekksboks for lister er nå sortert alfabetisk for enklere å finne bilder.

* Admin, se på filer. Nedtrekksboks for lister er nå sortert alfabetisk for enklere å finne filer.

11 Mars 2009, v1.5

+ Meny, knapper kan defineres med egen ID. Beregnet for custom menyer.

+ Meny, knapper kan defineres med egen CLASS. beregnet for custom menyer.

+ Galleri, ny popupmodus: Floatbox.

+ Galleritemplate, nye parserfunksjoner for utviklere.

+ Nyhetstemplate, nye parserfunksjoner for utviklere.

+ Ny galleritemplate, 5 - Flashbassert, tilbakefaller til Template 1 om flash ikke er installert.

+ Ny galleritemplate, 6 - Gridbassert bildegalleri med kvadratiske thumbnails.

+ SEO, man kan globalt overstyre tomme ALT-tagger til å inneholde spesifikke ord.

+ SEO, man kan lokalt overstyre globalt definere maks antall tegn på meta description eller maks antall ord.

+ SEO, man kan lokalt overstyre globalt definere maks antall tegn på meta keywords eller maks antall ord.

+ SEO, man kan nå prefikse meta beskrivelsen.

+ SEO, man kan nå prefikse meta nøkkelordene.

+ SEO, metatagg er fjernet: DC.Publisher. Benyttes ikke av søkemotorer.

+ SEO, metatagg er fjernet: DC.Publisher.Address. Benyttes ikke av søkemotorer

+ SEO, metatagg er fjernet: Revisit-After. Benyttes ikke av søkemotorer.

+ SEO, metatagg er fjernet: imagetoolbar. Internett Explorer versjon 6 (IE6) spesifikk funksjonalitet, denne nettleseren er utdattert.

+ SE, robots taggen er forsterket ved bruk av noarchive parameteret ved at dem store søkemotorene får lagt til sine egne tagger. (googlebot,slurp,teoma,msnbot)

+ SEO, man kan globalt definere maks antall tegn på meta description eller maks antall ord.

+ SEO, man kan globalt definere maks antall tegn på meta keywords eller maks antall ord.

+ Man kan selv velge om behandlede bilder skal skarpes opp.

- Bildeopplastning feilet på BMP, GIF og PNG.

* Bildeopplastning, støtter nå alle formater som Image Magick støtter (ca. 150 formater).

* Bildeopplastning, man kan nå velge at BMP, GIF, PNG og TIFF bilder ikke automatisk konverteres til JPG.

- Katalognavnfeil medførte at lenkeliste i TinyMCE popup ikke fungerte på *nix servere.

* Maks størrelse på system thumb økt til 200px i admin settings.

- Bildeopplastning, forcejpg funksjon rekonverterte jpg filer til jpg som meførte unødvendig kvalitetstap.

* Gjestebok HTML er lagt til med CSS klasser slik at den kan tilpasses eget design.

+ Outputparser har nå flere paramere. X, Y og SRC fra parsericon kan brukes i parserfunksjon.

* Galleri 3, bildenummereringen er visuellt oppdatert samt default.css er juster til ID for bedre kompabilitet.

[ Versjonshistorikk 2010 ]
[ Versjonshistorikk 2009 ]
[ Versjonshistorikk 2008 ]
[ Versjonshistorikk 2007 ]
[ Versjonshistorikk 2006 ]
[ Versjonshistorikk 2005 ]
[ Versjonshistorikk 2004 ]

Kampanjetilbud

Gå ikke glipp av kampanjetilbud og nyheter for Easy CMS. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert!

Easy CMS nyhetsbrevet
Kampanjetilbud

Din e-post adresse

Versjon

Siste versjon av Easy CMS er v1.8.9, sist oppdatert 22 Desember 2015. Se versjonslogg for mer informasjon.

Content